پرتال استانداری آذربایجان شرقی

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی-شهرستان بستان آباد- شهر بستان آباد- فرمانداری

تلفن:
041 4143334440

دورنگار:
041 4143334445

کد پستی:
5491843615

ایمیل:
f.bostanabad@ostan-as.ir